top of page

Reinigen en behandelen

Het reinigen en behandelen van natuursteen, keramische tegels of terracotta tegels kan zowel preventief als nadien gebeuren.

Na het plaatsen van de natuursteen wordt de vloer gereinigd. Zo zijn alle mogelijke aantastingen verwijderd die de opbouw met zich meebrengt.

Dit gaat van cementsluiers over gipsresten en lijmresten tot alle mogelijke vervuiling die zich op de steen kunnen bevinden.

Nadat de vloer werd gereinigd, is het uiteraard de ideale gelegenheid om de steen te voorzien van een gepaste vlekwerende behandeling. Deze behandeling zorgt ervoor dat de steen een vlekwerende laag krijgt. Hierdoor is deze vet-, olie- en waterafstotend.

Naargelang de wens van de klant, kan er gekozen worden uit verschillende vlekstopbehandelingen. Indien de klant een kleurloze behandeling wenst, wordt uitsluitend gebruik gemaakt van Vlekstop MN of Vlekstop W van Lithofin.

In het andere geval kiest de kant voor een kleurverdiepende behandeling, waarbij de intense kleuren van de steen beter tot hun recht komen. Dan wordt er geopteerd voor een behandeling d.m.v. Vlekstop Plus of kleurverdieper van Lithofin.

Al de reinigings- en behandelingsmethodes van onze firma worden uitgevoerd aan de hand van de beste producten op de markt: Lithofin!

Reeds 16 jaar werken wij met Lithofin omdat dit product ons nog nooit in de steek gelaten heeft, noch bij de uitvoering van de werken, noch bij de nazorg ervan. 

Voor ieder type steen, of het nu natuursteen, beton, keramiek of terracotta is. Lithofin heeft steeds de gepaste producten per type.

Reinige vloeren | Reinigen van vloeren | Behandelen vloeren
Reinige vloeren | Reinigen van vloeren | Behandelen vloeren

Vóór en na...

Reinige vloeren | Reinigen van vloeren | Behandelen vloeren
Reinige vloeren | Reinigen van vloeren | Behandelen vloeren
Reinige vloeren | Reinigen van vloeren | Behandelen vloeren
bottom of page