top of page

Schuren & Polijsten

Indien de steen sterk te lijden heeft onder slijtage, krasvorming, uitbloeiing, is het aangewezen om de natuursteen opnieuw te polijsten.

Bij deze bewerking zijn verschillende types bewerking mogelijk.

De natuursteen heeft te lijden onder vermatting van het gesteente, maar de basis is nog sterk genoeg en vertoont geen diepe krasvorming? Dan volstaat een oppervlaktebehandeling d.m.v. diamantpads. In deze pads zit de identieke diamant verweven welke wordt gebruikt voor het schuren van uw natuursteen.

Door het lichtgewicht van de pads kan deze praktijk eender waar uitgevoerd worden. Zoals bijvoorbeeld op een badkamer op het eerste verdiep, of tweede, ...

Heeft de natuursteen een zware levensduur gehad en vertoont deze diepe krasvorimig, barsten, vermattingen? Dan is het beter om een drastische verwerking uit te voeren.

Het schuren van de natuursteen gebeurt d.m.v. grove diamant (1 à 2 mm diep) om zodoende tot een nieuwe sterke basis te komen. Nadien wordt alles afgewerkt tot de gewenste glansgraad van de klant door de natuursteen te polijsten.

Voordeel van deze verwerking? Alleen al het feit dat door deze bewerking de voegen worden afgeschuurd en zodoende hun oorspronkelijke kleur terug krijgen, welke is gebruikt tijdens het voegen, maakt dat de steen een hele metamorfose krijgt. Eveneens wordt de voeg gelijk geslepen met de tegel, wat ervoor zorgt dat er geen hoogteverschil meer is, u dweilt iedere week de voeg mee met de steen en deze kan niet meer vervuilen. Nu niet, binnen 5 jaar niet, nooit meer !!

Laat ons ook eens kijken naar het feit dat er geen struikelpartijen meer zijn over ongelijkliggende tegels.

Korrelvariaties diamant

BBX Gold : hiermee wordt de vloer afgeschuurd.

Korrel 60-80-120 : dit brengt de steen op een geschuurde afwerking

Korrel 220-400 : hierdoor ontstaat een verzoete afwerking

Korrel 800-1500-3000: deze korrel brengt een hoogglans teweeg (spiegeleffect)

Na het schuren van de natuursteen, kan uiteraard een gepaste vlekstopbehandeling worden toegediend.

Verschil vroeger <> nu

VROEGER NAT SCHUREN

Bij nat schuren zijn er enorm veel nadelen:

1. Alle muren, deuren en ramen dienen tot op een hoogte van 55 cm d.m.v. plastic folie worden afgedekt. Niet iedere soort muurverf is opgewassen tegen de sterke kleefband om de folie op te houden.

2. Het slip (mengsel van water en cementresiduen van de steen) dient d.m.v. een recyclagesysteem te worden gefilterd en naar een zuiveringscentrale te worden gebracht, wat een meerkost met zich meebrengt.

3. Na iedere schuurfase die wordt uitgevoerd, dient de watertank opnieuw gevuld te worden om verder te kunnen. Heeft u een grote vloerpartij ? Dan moeten verschillende keren het werk worden stil gelegd in iedere korrelgrootte om bij te "tanken" en om het aanwezige slip te verwijden.

4. Door het vocht is het onmogelijk om zich onmiddellijk een beeld te vormen over de glansgraad. Dit is pas duidelijk na het uitdrogen van de steen.

5. Door het gebruik van water, is het pas mogelijk om na 3 à 4 weken een vlekstoplaag te plaatsen. Dus gedurende deze tijd ofwel de vloer niet gebruiken ofwel heel voorzichtig zijn dat er geen nieuwe vlekken of aantastingen op de vloer komen.

6. De vloer dient voldoende uitgedroogd te zijn, zeker bij meubilair met houten poten waar het vochtcontact een grote roestvormige aftekening achterlaat op de steen. 

NU DROOG SCHUREN
In tegenstelling tot het nat-schuren van vroeger, zweren wij reeds 5 jaar bij het droogschuursysteem van HTC Floorsystems.

Het systeem heeft enorm veel voordelen:

1. Geen afkleefwerk aan ramen, muren en deuren.

2. Geen slipverwerking meer

3. Door het feit dat het stof direct wordt opgezogen in Longo-packs kan er continue geschuurd worden.

4. Direct beeld van eindafwerking van de vloer;

5. Na het schuren kan onmiddellijk de gewenste vlekstoplaag worden geplaatst.

6. 8uur na het schuren kan men reeds het meubilair verhuizen.

Rekening houdend met al deze punten is de kostprijs van droogschuren dus uiteraard ook voordeliger dan nat schuren.

Schuren natuursteen West-Vlaanderen | Schuren natuursteen

...vóór en na...

Schuren natuursteen West-Vlaanderen | Schuren natuursteen
Schuren natuursteen West-Vlaanderen | Schuren natuursteen
Schuren natuursteen West-Vlaanderen | Schuren natuursteen
Schuren natuursteen West-Vlaanderen | Schuren natuursteen
Schuren natuursteen West-Vlaanderen | Schuren natuursteen
Schuren natuursteen West-Vlaanderen | Schuren natuursteen
bottom of page